Livsmedelslagstiftningen ställer stora krav på dig som verksamhetsutövare. Felaktiga rutiner kan ge allvarliga följder och det är du som livsmedelsföretagare som bär ansvaret om något går fel.

Ett av de krav som finns är bland annat att livsmedelsföretagare ska att ha en dokumenterad egenkontroll och riskanalys, HACCP över sin verksamhet. Egenkontrollen ska säkerställa att det finns tillräckliga och väl fungerande rutiner och i HACCP -analysen kontrolleras vilka risker som finns med verksamheten. Det finns inga krav på hur systemen ska vara utformade, bara vad det måste baseras på. Resultatet har ofta blivit en ”hyllvärmare” utan egentlig nytta för verksamhetsutövaren.

För Helsyn Miljö & Kvalitet är det viktigt att skapa den största nyttan på enklaste sätt, utan att konsumenten ska riskera att bli sjuk eller dyra tekniska lösningar för företagaren. Vi skapar egenkontrollprogram där mängden papper inte är det väsentliga utan innehållet.


Vi erbjuder tjänster inom bl.a.

  • Framtagande och revidering av egenkontroll och HACCP

  • Utbildningar

  • Livsmedelsinspektioner

  • Lagbevakning

 


Kontakta oss!

©Helsyn 2009