Ett ledningssystem är tänkt att vara ett verktyg för företagen att få kontroll över sin verksamhet. Det har ofta visat sig bli en ”hyllvärmare”, utan egentlig nytta för företaget. Helsyn Miljö & Kvalitets vision är att allting ska kunna göras lite bättre, lite smartare, lite enklare och att ha en ”helsyn”, d.v.s. att se på saker i ett vidare perspektiv. Framsteg behöver inte alltid handla om de mest tekniska lösningarna eller dyra komplexa programmen. Det handlar också om att skapa den största nyttan på enklaste sätt. Detta är ett annorlunda sätt att tänka som gjort oss till ett efterfrågat företag i hela Sverige.

Helsyn Miljö & Kvalitet har stor kompetens när olika typer av verksamhetssystem. Vi kan bygga upp ledningssystem för miljö, kvalitet och arbetsmiljö där vi utgår från standarder och lagstiftning. Samtidigt strävar vi hela tiden efter att anpassa ledningssystemen utifrån kundens verksamhet och behov. Vi har en bred kompetens genom att vi arbetat dels som miljöinspektörer, miljökonsulter och som egna företagare.


Vi erbjuder tjänster inom bl.a.

  • Utbildningar

  • Internrevisioner

  • Inspektioner

  • Stöd och uppförande av ledningssystem

  • Framtagande av laglistor

  • Lagbevakningar

  • BehovsanalyserKontakta oss!

©Helsyn 2009